Semináře pro učitele a knihovníky (projekty MAP, KAP a MASK)

Součástí mé přednáškové činnosti jsou semináře pro pedagogy či knihovníky, týkající se fantastické literatury a komiksové tvorby.
Další nabídkou jsou pak komiksové workshopy o historii a současnosti komiksů, včetně tvorby vlastních komiksů.  

Fantastické žánry, jako jsou sci-fi, fantasy či horor (neboli "hrůzostrašné příběhy"), jsou v současnosti nejoblíbenějšími u čtenářů od I. stupně až po puberťáky na II. stupni ZŠ. Popularita těchto žánrů roste nejen mezi studenty gymnázií, středních škol, ale i mezi nadšenými učni na odborných učilištích. Osobně mám za sebou také přednášky a workshopy pro hendikepované žáky, a mohu říct, že vždy nalezneme sspolečnou řeč.
Od roku 2016, kdy jsem zahájil mé "literární spanilé jízdy" po knihovnách, školách a muzeích, nabízím také semináře pro pedagogické i knihovnické pracovníky. 

________________________________________________________________________________________________________________________

"Jak se naučit mít rád fantastiku a komiksy?" aneb Na jedné vlně s kluky a holkami v lavicích               
► 4 vyučovací hodiny
► rozvoj mediální a vizuální gramotnosti, předstupeň čtenářství i podpora vlastní tvorby žáků

1. Multimediální podoby jednoho příběhu - kniha, film, komiks, TV seriál, počítačová hra, audiokniha, divadlo
2. Historie literatury science fiction a hororu, vznik zásadních děl 
3. Historie fantasy literatury, přelomová díla a subžánry fantasy
4. Dystopie (antiutopie) kdysi a dnes - soudobé nejpopulárnější knihy 
5. Pracovní listy k fantastickým žánrům a k subžánrům fantasy
6. Krátká historie komiksů od starověku přes středověk až po současnou dobu
7. Historické konotace světových i našich komiksů
8. Stručná historie českého komiksu od první republiky po dnešek
9. Počítačové hry, youtubeři a influenceři - aktuální multimediální svět 
10. Práce s komiksovými pracovní listy a miniworkshop  

___________________________________________________________________________________________________________________

"Tajemné slovo komiks" aneb Komiksy hravé i dravé, historické i současné...
► 2 nebo 4 vyučovací hodiny
► čtenářská gramotnost, ale i osobnostní a sociální výchova, přesahy k výchově multikulturní a k myšlení v evropských a globálních souvislostech

1. Historie  obrazového vyprávění - jeskynní malby, kresby v egyptských hrobkách, římské sloupy                              
2. Středověk a princip obrazových sdělení (křížová cesta, tapiserie v Bayeux) 
3. První masově rozšířené komiksy, světoví klasici moderního komiksu z celého světa
4. Americký comics, japonská manga a francouzské bande dessinée - tři ohniska světového komiksu
5. Marvel a DC - superhrdinové jako nástupci hrdinů z našich pohádek a bájí
6. Český komiks a jeho historie (Lada, Sekora, Saudek)
7. Počítačové hry, youtubeři a influenceři - aktuální multimediální svět
8. Pracovní listy, bubliny, citoslovce, výrazy, vlastní komiksové stripy

________________________________________________________
"Fantastická literární dílna" aneb Nebojme se žáků, dospěláci jsou taky drsňáci!
► 2 nebo 4 vyučovací hodiny
► podpora kreativity, rozvoj emoční inteligence a vcítění, kroky k vytvoření čtenářského společenství 

1. Stručná historie fantastických žánrů a žánru detektivky jako příprava k vlastnímu psaní
2. Žánrová pravidla (detektivky, sci-fi, fantasy, horor)
3. Knihy a komiksy, jejich filmové, televizní a herní adaptace
4. Jak využít při popisu prostředí všech pět smyslů, storytelling. 
5. Nezvyklá přirovnání, první věty příběhu, ich-forma, er-forma
6. Dialogy - každý mluví, jak mu zobák narost', britská královna nebo zloděj bytař....
7. Nebojme se hororu. Žáci ho milují, i když my dospělí mnohokrát ani netušíme, jak moc se jim líbí  - a proč.
8. Píšou všichni... učitelky i učitelé, knihovníci i knihovnice!