ZŠ Majdalena a kombinovaný trojprogram pro 1. - 5. třídu! 16. září 2020

V tělocvičně základní školy v Majdaleně, s hromadou dětí od prvnáčků po páťáky, se skvělými učitelkami a s projektorem a promítáním na velké plátno jsem si poprvé vyzkoušel experiment pro celý I. stupeň. S žáčky a žáky jsme prolétly tři workshopy, a věřte nebo ne,  celou dobu od rána do oběda se od té porvní třídy a po pátou zapojovaly všechny! Fakt jsem zíral. 
Zvládi jsme všechno:
◘ Škola vynálezců aneb Vynálezce Alva
◘ Staň se detektivem aneb Tajná dvojka zasahuje
◘ Jak se dělají komiksy?

V tom fofru jsem ani neměl čas fotit, tak snad nějaké momentky vyžebrám rovnou od milých paní učitelek....