Komiksy hravé i dravé - komiksový workshop a historie komiksů

Komiksový workshop + Historie obrazového vyprávění od hieroglyfů, středověkých maleb až po dnešní podobu komiksů
  • Základní atributy komiksu, literární žánry zpracované v komiksu.
  • Historie komiksu od starověku do současnosti.
  • Pracovní listy, na  nichž si vysvětlíme komiksová pravidla, komiksovou řeč, citoslovce, piktogramy.
  • Kdo dělá komiks - umělecké i technické profese při tvorbě komiksů, pracovní list.
  • Ukázky světových i našich komiksů (přinesené grafické romány či ukázky komiskových sérií.)

Plakát ke stažení ► 

Poznámka: Během práce v tomto komiksovém workshopu budou žáci pracovat s obrázky vynikajícího komiksového výtvarníka a akademického malíře, Karla Jerrieho.