Škola v Čeladné - 14. června - aneb na dohled od boha hromu, Radegasta

Za hezký článek v místních novinách i za příjemný oběd děkujeme sympatickému spisovateli Petrovi Anderlemu.
Za ubytování, za příjemné diskuse, za zajištění besed a za spolupráce a za vše ostatní děkujeme skvělé knihovnici z čeladenské knihovny smiley !