Praha - Umění žít spolu - konference pro středoškoláky

Úvodní část jsme se s Klárou věnovali scénáři a základním komiskovým pravidlům. Studenti středních škol z celé republiky to vše vstřebali s obdivuhodnou jasnozřivostí.
Téma pro komiks nebylo nejlehčí - "Kulturní dědictví." Načrtli jsme s mou spolautorkou a manželkou Klárou pár témat a námětů a pak nastala samotná tvůrčí dílna. 

Jako ukázku zde s dovolením ukazujeme vytvořené komiksy, vytvořené v týmech scenáristů, výtvarníků a inkerů. 
Bylo to úžasná práce a atmosféra. Děkujeme organizačnímu a tvůrčímu týmu za pozvání. A stejně děkujeme i studentům za jejich nadšený přístup ke komiksovému médiu.