Prachatice pod zemí i nad zemí - aneb wokshopy všude!

Týden knihoven oslavila prachatická knihovna společně s dětmi

"Týden knihoven oslavilo oddělení pro děti a mládež s velmi příjemnou návštěvou, do Prachatic přijali pozvání spisovatelé Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka. Oba autoři se věnují také literatuře pro dětské čtenáře, a proto se v knihovně setkali právě s nimi.
Klára Smolíková se věnovala třeťáčkům ze ZŠ Vodňanská a ZŠ Národní. V programu s názvem Začarovaný Hvozd: Vytvoř si vlastní knížku si děti skutečně v průběhu hodinu a půl dlouhého workshopu vytvořily vlastní variantu příběhu. 

Zatímco menší děti pracovaly s paní Smolíkovou, v dalších prostorách knihovny se starším spolužákům věnoval pan Jiří Walker Procházka. Jeho program Průlet fantastickými světy je určen pro druhý stupeň ZŠ a jak u osmákům ze ZŠ Zlatá stezka 240, tak u sedmákům ze ZŠ Vodňanská měl úspěch. Pan Procházka je sám úspěšným autorem fantasy literatury a jeho vyprávění bylo skutečně velmi poutavé. Svoji druhou besedu dokonce pro velký úspěch prodloužil o půl hodiny!

Věříme, že tato milá návštěva potěšila děti i jejich paní učitelky, a že i pro ně byla oslava Týdne knihoven příjemným zážitkem."