Komiksový projekt Člověka v tísni - díl 01

Mé první video se týká historie komiksu od pravěkých jeskynních maleb přes egytpské nástěnné malby v hrobkách a slavnou tapisérii z Bayeaux až k roku 1896. 
Tento rok vyšel v USA první, masově rozšířený komiks "Yellow Kid". 

Ve video přednášce žáci II. stupně uvidí v podrobné prezentaci historické kresby i současné komiksy. A také uslyší můj nestandardně pojatý výklad, uff! :-)  
https://www.clovekvtisni.cz/vysvetleni-zahadneho-slova-komiks-comics-a-proc-nikdy-ne-comix-6688gp